We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Professioneel succesvol vanuit biologische kracht

De basis voor DNA Coaching is het DNA Asessment op het terrein van:

  • Leadership
  • Professional
  • Sales
  • Advisory
  • Procurement

Een neurowetenschappelijk gevalideerd Ontwikkel Assessment en unieke fysieke DNA-analyse vormen de basis.

DNA is de oorsprong

We denken vaak dat we goed doordacht onze keuzes maken en ons rationeel gedragen. Dit blijkt echter vaak niet waar te zijn. Aan het merendeel van ons gedrag liggen onbewuste processen ten grondslag. Lang kwamen we niet verder dan ons onbewuste te benaderen als een ‘black-box’. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft hier echter verandering in gebracht.

Biologische identiteit

Met de opkomst van neurowetenschappen en inzichten vanuit de genetica en endocrinologie, is onze kennis over het onbewuste spectaculair toegenomen. Het blijkt dat de manier waarop wij ons gedragen grotendeels afhankelijk is van de manier waarop verschillende biologische systemen zich in onze hersenen hebben ontwikkeld. Dit noemen we onze biologische identiteit.

Ontwikkel de juiste mindset

De biologische identiteit is een persoonlijke filter die over de belevingswereld heen ligt. Het beïnvloedt bijvoorbeeld hoe men naar mensen kijkt en hoe men situaties beoordeelt. Zo genieten sommige mensen veel van sociaal contact, waardoor ze altijd voor iedereen klaarstaan en anderen willen behagen. Andere mensen zijn altijd enthousiast om nieuwe uitdagingen op te pakken, maar zijn daardoor ook weer snel afgeleid en hebben moeite om projecten af te maken. Kenhardt helpt de juiste mindset te ontwikkelen.

Professioneel groeien

Kenhardt helpt uw biologische identiteit succesvol in te zetten en verder te ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk om te begrijpen hoe uw biologische identiteit zich tot nu toe heeft gevormd. Om te begrijpen waar bepaalde onderbuikgevoelens, intuïties, talenten en angsten vandaan komen, bieden we inzicht in de ontwikkeling van hersenen gedurende vier levensfasen.

Vier levensfasen

1. Biologisch startpunt; DNA

Ons DNA is afkomstig van onze ouders en is de blauwdruk voor alle stofjes in onze hersenen. Het vormt het fundament van wie we zijn en daarmee de basis van onze biologische identiteit.

2. Biologische ontwikkeling; hechtingsstijlen

In de eerste paar jaar van ons leven passen onze biologische systemen zich aan de omgeving waarin we opgroeien aan. Onze ouders en de opvoeding spelen hierbij een belangrijke rol.

3. Persoonlijke ontwikkeling; persoonlijkheid & drijfveren

Vervolgens ontwikkelen we ons als persoon en individu. Aan de hand van onze sociale omgeving vormen we bepaalde karaktereigenschappen, voorkeuren en drijfveren.

4. Professionele ontwikkeling; rol attitude

In onze professionele levensfase ontwikkelen we de manier waarop we in ons professionele leven staan. Werkervaringen zorgen voor onze rol attitude. Wat geeft u energie en wat kost u energie?

Ontwikkelen vanuit de juiste fase

Inzicht in de manier waarop uw biologische identiteit zich gedurende deze vier fasen heeft gevormd, helpt u beter te bepalen welke tools u het beste kunt inzetten om professioneel te groeien. Door inzicht te hebben in de ontwikkeling van uw biologische identiteit, kunt u zich doelgerichter en efficiënter ontwikkelen in uw professionele levensfase.

Kennis moet leiden tot actie

Inzicht in uzelf helpt u alleen excelleren als dat inzicht ook relevant is voor uw professionele context. Kies daarom het BrainCompass dat aansluit bij uw professionele rol; leadership, professional, sales, advisory en procurement. Zo krijgt u toegang tot praktische kennis en inzichten en krijgt u tips van succesvolle professionals in uw professionele context.

 

Stap 1: DNA-analyse

Om te kunnen begrijpen waar uw talenten, intuïties en voorkeuren vandaan komen, moet u beginnen bij de basis. De oorsprong van onze biologische identiteit is ons DNA. Daarom combineren wij de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van ons DNA om professionals een nog beter inzicht in zichzelf te geven.

Voorspellen of verklaren

‘Wie we zijn’ en ‘wat we doen’ is het gevolg van een complex samenspel tussen nature (DNA) en nurture (omgeving). Het is daarom onmogelijk om alleen op basis van DNA iets over een persoon te zeggen. Onze biologische identiteit ontwikkelt zich immers ook door de manier waarop we opgevoed zijn en onze verdere levenservaringen. Het is daarom niet mogelijk om op basis van DNA voorspellingen te doen over een persoon. DNA heeft wel een verklarende waarde: het helpt u te begrijpen waar uw natuurlijke gedrag vandaan komt.

Hoe meten we DNA

DNA wordt bekeken vanuit afgenomen speeksel. Dit kunt u afstaan via de unieke BrainCompass kit. Het DNA wordt vervolgens geanalyseerd in een ISO17025 gecertificeerd laboratorium in Nederland en veilig en betrouwbaar verwerkt. De DNA-gegevens worden digitaal in anonieme vorm opgeslagen. Daardoor is het onmogelijk is om persoonsgegevens en DNA-gegevens te koppelen. Hierdoor ontstaat optimale veiligheid.

Stap 2: ontwikkel assessment

Het online ontwikkel assessment is ontwikkeld op basis van 25 jaar (neuro)wetenschappelijk onderzoek. Dit assessment brengt levenservaringen in kaart, zodat een totaalbeeld ontstaat van de biologische identiteit.

Stap 3: online feedback

Het persoonlijk rapport combineert resultaten uit de DNA-analyse met de resultaten uit het ontwikkel assessment, zodat u inzicht krijgt in uw biologische identiteit.

Stap 4: ontwikkeltraject

De rapportage heeft pas zin als er in de dagelijkse praktijk wat mee gebeurt. Het bespreken van de rapportage met een Certified Biological Practisioner zorgt voor de noodzakelijke verdieping in de analyse en helpt om de inzichten om te zetten in actie. Het DNA-assessment kan naast een individueel traject ook een goed startmoment zijn voor een MD-programma en het ontwikkelen van teams.

DNA Assessment & Coaching

We bieden alleen een DNA Assessment aan in combinatie met een coachingstraject. Dat traject bestaat in de regel uit drie tot vijf coachingsgesprekken.

Certified Biological Practicioners

Binnen Kenhardt zijn er Certified Biological Practicioners die de opleiding succesvol hebben afgerond en ervaring hebben opgedaan met deze innovatieve coachingsmethoden. Deelnemers van DNA-coaching zijn bijzonder positief!

 

Neem voor meer informatie nu contact op:
[email protected]
073 692 39 39

Send this to a friend