We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Gelukkige, gezonde en productieve medewerkers

Gezonde en gelukkige medewerkers zijn tot 20% productiever, tot 50% minder vaak ziek en 100% meer gemotiveerd.

Vitaliteit draagt bij aan persoonlijk geluk. Daarnaast draagt vitaliteit bij aan effectieve samenwerking en succesvolle organisaties. Het sluit niet alleen aan bij wat we intuïtief aanvoelen, maar het wordt ook in onderzoeken aangetoond. Vitale mensen zorgen voor vitale organisaties.

Het strategisch belang van vitaliteit

Weerbaar en wendbaar is vaak een onderdeel van de missie van veel organisaties. Vanuit onze overtuiging is het dan ook noodzakelijk om goed voor de eigen medewerkers te zorgen. Een organisatie kan immers niet weerbaar en wendbaar zijn zonder vitale medewerkers.

Vitaliteitsprogramma’s worden vaak gestart als fitnessprogramma’s en gezond-eten-advies. Vaak zijn dat one-to-all programma’s die tijdelijk effectvol zijn. De kracht van duurzame en succesvolle verbetering op leefstijlgebieden zit hem in de persoonlijke benadering die toch schaalbaar (en dus koste efficiënt) ingezet kan worden. Alleen dan bereik je voor iedereen het maximale resultaat. Met vitaliteit en duurzaamheid aan de slag gaan betekent vanuit visie en strategie werken aan een vitale organisatie met vitale medewerkers.

Purpose

Vitaliteit gaat dus verder dan fysieke vitaliteit. Het is vooral ook mentale vitaliteit. Dan gaat het om het organiseren van zingeving (purpose), autonomie en ontwikkeling. Dat betekent dus ook nadenken over de inrichting van de organisatie, het ontwerp van processen, de aansturing en het leiderschap. Het is een fundamentele visie op organiseren; de drijfveren van medewerkers verbinden met de organisatiedoelen en de organisatie zodanig inrichten, zowel in structuur als in cultuur, dat het recht doet aan die drijfveren.

Daarmee wordt ook ingespeeld op de behoeften van young professionals die op zoek zijn naar ‘zinvol’ werk ‘. Dat gaat verder dan salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is een investering in mentaal kapitaal. Een vitale organisatie trekt daarom ‘als vanzelf’ mensen aan.

Wij maken mensen en organisaties nóg beter

Bij Kenhardt maken we graag mensen en organisaties nóg beter. Vitaliteit vanuit het bovenstaande gedachtengoed speelt daarin een belangrijke rol. In een onlangs georganiseerde webinar van Kenhardt is de visie op vitaliteit uitgewerkt.

Aanpak

Starten met vitaliteit in de organisatie, vraagt niet meteen een grootschalige, ingewikkelde aanpak. Goed onderbouwde, kleine stappen, werken vaak beter dan groots opgezette programma’s die alles ‘op zijn kop’ zetten.

Het thema raakt iedereen. Wij merken dat motivatie hiervoor geen discussie is. Wel hoe je het organiseert en waar te beginnen. Het initiëren en daarbij ondersteunen is de rol van Kenhardt!

Tsuru vitaliteitsapp

Kenhardt heeft een samenwerking met Tsuru. Tsuru heeft een vitaliteits applicatie ontwikkelt, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken én het eigen team van medisch specialisten. Het integreert de mentale en fysieke vitaliteit en genereert data op individueel- en organisatieniveau. De vitaliteitsapp besteedt aandacht aan zes indicatoren voor vitaliteit:  persoonlijkheid, stress, ambitie, slaap, bewegen en voeding. Daarbij is er voor medewerkers een nulmeting in de vorm van een persoonlijke leefstijlscan, een persoonlijk adviesrapport en een digitale coachingsapp. Voor het management is er een rapportage in de vorm van een bedrijfsrapport en/of een digitaal dasboard om realtime de fysieke en mentale gezondheid van de organisatie te monitoren.

Vitale mensen maken vitale organisaties

Het doel van de Tsuru applicaties is het digitaal coachen van medewerkers naar een hoger niveau van geluk, motivatie en gezondheid. Tsuru geeft werkgevers daar inzicht in. Altijd met een 100% privacygarantie.

Persoonlijkheid & Leefstijl Scan

Pas als je weet hoe je gezondheid ervoor staat, kun je werken aan vooruitgang. De Persoonlijkheid & Leefstijl Scan is de nulmeting van Tsuru. Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten op de vijf leefstijlgebieden en op persoonlijkheid, gezondheid en geluk, leren we de medewerker kennen. Met deze informatie stellen we een uitgebreid rapport samen, met daarin een samenvatting van alle bevindingen in ongeveer 50 pagina’s. Voor ieder gebied krijgt men een profiel met informatie dat specifiek ingaat op individuele behoeften, zodat er bewustwording en inzicht in gewoontes ontstaat.

Tsuru Coaching App

Gezonde fysieke en mentale gewoontes veranderen vraagt om een inspanning. De coachingapp van Tsuru coacht medewerkers persoonlijk en dagelijks op vijf leefstijlgebieden. Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten leren we je kennen. Dat gebeurt op een laagdrempelige en leuke manier en de vragenlijsten kunnen op verschillende tijdstippen gestopt en weer hervat worden. Daarna hebben we alle benodigde informatie om de coaching te starten, uiteraard met 100% behoud van privacy. Via de coachingapp worden voortgangsvragen gesteld. Aan de hand van de antwoorden wordt de coaching nog verder gepersonaliseerd. Op deze manier wordt de coaching continu aangepast aan de behoefte.

 

Bedrijfspersoonlijkheid & Leefstijl rapport

Als werkgever kun je een Bedrijfspersoonlijkheid & Leefstijlrapport op te laten maken. Hiermee krijg je te zien hoe het binnen jouw organisatie gesteld is met de gezondheid, het geluk en de motivatie van jouw medewerkers, maar ook hoe het ervoor staat op de vijf leefstijlgebieden Voeding, Bewegen, Stress, Slaap en Ambitie. Daarnaast krijg je een overzicht van de verdelingen van persoonlijkheidskenmerken. In het rapport worden, waar mogelijk, ook andere dwarsdoorsnedes gemaakt, bijvoorbeeld per afdeling of locatie. Ook hiervoor geldt; de privacy van alle deelnemers blijft te allen tijde 100% gewaarborgd.

Tsuru Dashboard

Krijg inzicht in het welzijn medewerkers, zodat je gericht actie kunt ondernemen. Tsuru maakt de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers realtime inzichtelijk voor het management via het Tsuru dashboard. De antwoorden op vragenlijsten en de voortgangsvragen in de coachingapp worden direct in het dashboard weergegeven en zijn over een gewenste periode te volgen.

 

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden binnen úw organisatie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op:
[email protected]
073 692 39 39

Send this to a friend