We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Van training naar Offline Serious Gaming

Leren in een omgeving die de werkelijkheid benadert, dat is Offline Serious Gaming.

Kenhardt streeft naar vernieuwing en verbetering in de methode van het ontwikkelen van mensen. De games die we hiervoor bouwen en uitvoeren zijn hiervan het resultaat. Games die de werkelijkheid zo dicht benaderen, dat de deelnemers het niet meer als training ervaren, maar als een leersituatie in het echt.

Fictieve organisatie

Een game wordt ontwikkeld en uitgevoerd op basis van de behoeften van de organisatie. Waarom wordt voor een game gekozen en wat moet het resultaat hiervan zijn? Wat zijn de uitdagingen, wat zijn de karakteristieken van de organisatie? Wat zijn de dominante thema’s? Op basis daarvan bouwen we een fictieve organisatie die in een iets andere markt zit met vergelijkbare uitdagingen.

Een missie & visie, kernwaarden, een organigram, een MT, een cultuurbeschrijving, financiële cijfers en strategische uitdagingen. Een website van het bedrijf wordt gelanceerd en alle deelnemers krijgen ook een mailadres van het fictieve bedrijf. Deelnemers doen mee als team of vanuit een specifieke rol. De gehele game is vooraf bedacht.

Diagnostiek als basis  

Individuele leerpunten van deelnemers brengen we vooraf in kaart, zodat we daar in de game op in kunnen spelen. Vaak wordt een online assessment ingezet. Dit bestaat uit twee online vragenlijsten en een zelfanalyse. De resultaten worden met een consultant van Kenhardt in een interview besproken.

Is er al goede individuele informatie beschikbaar? Dan gebruiken we die natuurlijk. Heldere leerbehoeften zijn het uitgangspunt voor een game.

Naar een training of naar uw werk?

Deelnemers worden vooraf geïnformeerd over wat ze te wachten staat. Melden zich op de locatie, waar al bij het ontvangst de game begint. De vlag van de organisatie hangt uit, bedrijfsauto’s met logo’s staan buiten, bij de receptie staat alleen de naam van de fictieve organisatie waar de deelnemers komen werken, in het gebouw zijn uitingen van de organisatie te zien. Geen instructie bij het begin, maar een iPad waar veel persoonlijke mails op binnenkomen en een agenda die aangeeft wat u vandaag moet doen. Die neemt u door bij het espressoapparaat. De werkdag is begonnen. De game is ‘live’.

Puppet master

In elke game zitten collectieve activiteiten en daarnaast individuele opdrachten. Dat loopt door elkaar, een herkenbare dagelijkse werkelijkheid. Achter de schermen zit een ‘puppet master’ die de game stuurt met nieuwe informatie uit de organisatie en individuele opdrachten. Via de mail of via een van de acteurs die in de game een positie binnen het bedrijf hebben. Acteurs die continue vanuit hun rol acteren en inspelen op het gedrag en de leerpunten van de deelnemers. De acteurs roepen gedrag op bij deelnemers en dagen ze uit om te experimenteren en te leren. In individuele gesprekken in een aparte ruimte met een medewerker, een relatie of een klant.

Breakout rooms

Professionele begeleiders observeren en geven hoogwaardige feedback, gebaseerd op de persoonlijke rapportages en leerpunten. Observaties worden geregistreerd en besproken. Van de individuele gesprekken worden iPad-opnames gemaakt en deze worden ook nabesproken. Dat gebeurt in breakout rooms, de enige plaats waar men fysiek uit de game kan stappen en kan reflecteren. Daar heeft de persoonlijke coach tijd voor de deelnemer om door te praten over de observaties, het gedrag, het effect en de veranderingen. Daar worden opnieuw doelen gesteld en gaat men weer aan de slag in de game.

Spanning rondom het resultaat

De game gaat continu door en de situatie verandert, waardoor de uitgestippelde route niet zo eenvoudig kan worden bewandeld. Het resultaat staat onder druk, waardoor het team wordt uitgedaagd om het maximale uit elkaar te halen.

Na afloop

Na de game willen we de deelnemer zo goed mogelijk faciliteren om het geleerde in de praktijk te brengen. Daar komt het resultaat immers tot uiting. De deelnemer ontvangt dan ook na afloop:

 • Relevante sheets en literatuurverwijzingen;
 • De iPad-opnames van de gesprekken;
 • Een feedbackrapport met alle schriftelijke feedback.

Samen met het individuele rapport en de leerdoelen een goede basis voor verdere ontwikkeling.

Borging

Het gaat Kenhardt om het resultaat in de praktijk. Dat is het toepassen van wat geleerd is. Daarom adviseren we om voor de uitvoering van de game al activiteiten in te plannen voor de periode na de game. Op deze manier zullen de deelnemers aansluitend op de game gestimuleerd worden om het geleerde in de praktijk te brengen. U kunt hierbij denken aan:

 • Situaties waarbij het geleerde moet worden getoond;
 • Afspraken met leidinggevende of een sparringpartner;
 • Feedback n.a.v. situaties en presentaties;
 • Coachingsessies.

Een game in praktijk

Speciaal voor Capgemini ontwikkelde Kenhardt de business game ‘ArCCChitects’, een tweedaagse high impact simulatie in een relevante context, gericht op de professionele gedragsontwikkeling van Peoplemanagers. Bekijk de video en wordt enthousiast van deze nieuwe manier van leren!

 

Ervaringen van deelnemers

 • ‘Dat ik dit heb meegemaakt, zo bijzonder en zo professioneel.’
 • ‘Zeer intensief, maar ook zeer leerzaam.’
 • ‘Het was geen game, maar de werkelijkheid waar ik heb kunnen experimenteren met gedrag.’
 • ‘Wat een leerervaring!!’
 • ‘Als team hebben we een geweldige slag gemaakt, daar wordt ik echt gelukkig van.’
 • ‘Het allerbeste leiderschapsprogramma durf ik, na 25 jaar ervaring, te stellen.’
 • ‘Wat een complexe en professionele organisatie, top!’

Neem voor meer informatie nu contact op:
[email protected]
073 692 39 39

Send this to a friend