We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Ontwikkel Assessment: de start van ontwikkeling

Doel van het ontwikkel assessment is het identificeren, ontwikkelen en beter benutten van (verborgen) talent. Wat is het potentieel van mensen binnen uw organisatie? Welke nieuwe uitdaging kunt u hen bieden? En wat is nodig voor hun ontwikkeling of volgende carrièrestap?

Organisaties besteden veel geld aan opleiding, training en coaching. Toch laat het rendement vaak te wensen over.

Kenhardt is van mening dat voorafgaand aan elke ontwikkelingsactiviteit zorgvuldig moet worden gekeken of het programma aansluit bij de capaciteiten, persoonlijkheid en ambities van de medewerker. Zo kan op voorhand een duidelijke inschatting worden gemaakt of de investering in een bepaalde ontwikkeling wel zinvol is.

Door het inzetten van een Ontwikkel Assessment worden persoonlijke ontwikkel punten en leerbehoeften in kaart gebracht. Kan er beter worden aangesloten op het bestaande aanbod binnen een organisatie of een maatwerk programma ontwikkelt worden.

Programma

Het programma wordt ontwikkeld op basis van de vraagstelling. Vaak kent het uiteindelijke programma de volgende onderdelen: capaciteitentests, persoonlijkheidsvragenlijst, drijfverenvragenlijst, diverse gedragssimulaties, Ipad analyses, diepte interview en een afrondend gesprek. 

Rendement op ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan de beleving van kandidaten. Het hele traject is uitdagend en er op gericht om de kandidaat optimaal te laten presteren. Het ontwikkelassessment geeft de deelnemer en de opdrachtgever nieuwe inzichten. Door deze te gebruiken stijgt het rendement van opleiding, training en coaching aanzienlijk, voor zowel de organisatie als de medewerker!

Adviesrapport met concrete ontuikkelpunten

In het adviesrapport beschrijven we concreet welke kwaliteiten een kandidaat in huis heeft. Waar ontwikkelpunten liggen, in welke mate deze ontwikkelbaar zijn en hoe deze ontwikkeld kunnen worden. Het adviesrapport heeft een opbouwend karakter en biedt concrete aanknopingspunten voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en toekomstige coaching en begeleiding.

  • Opsporen, identificeren en ontwikkelen van talent;
  • Objectief in kaart brengen van kwaliteiten, aandachtspunten en ontwikkelmogelijkheden;
  • Adviezen met aanknopingspunten voor opstellen ontwikkelplan en verdere begeleiding;

 

Klik hier voor meer algemene en achtergrondinformatie over de assessments van Kenhardt of ga naar de pagina Assessments Algemeen.

Neem voor meer informatie nu contact op:
[email protected]

073 692 39 39

Send this to a friend