We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Van ICT-beheer naar IT business alignment

Afgelopen maanden heeft Kenhardt verschillende projecten voor IT-afdelingen bij middelgrote organisaties ondersteund. Bij diverse opdrachtgevers merken we dat de huidige opzet van de IT-afdeling niet meer voldoet aan de eisen die vandaag de dag of morgen aan IT worden gesteld.

Ontwikkelingen gaan snel, IT wordt binnen organisaties steeds meer leidend en maakt onderdeel uit van nagenoeg alle werkprocessen. De omvang en de complexiteit die dit met zich meebrengt vraagt nu ook van middelgrote organisaties om keuzes te maken. De rol van IT wordt daarmee wezenlijk anders. Was men vanuit het verleden meer ingericht als IT beheerafdeling, wordt men in de toekomst veel meer de intermediair tussen de business en de leveranciers.

Van strategie naar IT aanbod

Het goed kunnen vertalen van de strategie van de organisatie naar IT aanbod wordt belangrijker. Zo wordt het begrijpen van de business en het kritisch beoordelen van het aanbod van leveranciers op geschiktheid een kernactiviteit van deze IT-afdelingen. Dat vraagt dus ook iets van de medewerkers. Competenties als: kritisch luisteren, samenwerken, mondeling communiceren, coördineren en eigenaarschap worden belangrijker.  Belangrijker dan het in detail beheersen van de verschillende applicaties.

Ontwikkel assessments

Kenhardt is door de opdrachtgever gevraagd om bij alle IT-medewerkers een ontwikkelassessment af te nemen, welke behulpzaam gaat zijn bij het groeien naar de nieuwe rol. Er is voor gekozen om te kijken naar de generieke competenties die deze nieuwe positie van IT van de medewerkers vraagt. Na een informatiebijeenkomst kregen we overwegend positieve reacties. De veranderingsbereidheid was groot en medewerkers hadden er zin in!

Dit was ook te merken tijdens de assessments; we zagen veelal leergierige, ontwikkelingsgerichte medewerkers. De uitkomsten van de assessments worden een-op-een besproken met HR om gezamenlijk tot een persoonlijk plan te komen. Daarnaast ondersteunt Kenhardt de IT-organisatie bij de collectieve ontwikkelpunten die uit de analyse van alle assessments zijn gekomen. Op deze manier mogen we bijdragen aan de transitie van beheerafdeling naar IT Business Partner! Een mooie samenwerking!

Ook behoefte aan ondersteuning bij een transitie? Wij denken graag mee!

 

Neem voor meer informatie nu contact op:
[email protected]
073 692 39 39

Send this to a friend