We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Antecedenten van goed leiderschap bij Kiwa

Wanneer is leiderschap eigenlijk effectief? En welke factoren spelen hierbij een rol? Daar wordt nogal wat onderzoek naar gedaan. De uitkomsten van al die onderzoeken kun je het best samenvatten met: ‘dat hangt ervan af’.

Er zijn zoveel variabelen in het spel, dat effectief leiderschap moeilijk te voorspellen is. De eigenschappen van de leiders spelen zeker een rol. De mate waarin de toegepaste leiderschapsstijl past bij de medewerkers, de opdracht, de geschreven en ongeschreven regels van de organisatie, doen ook allemaal een duit in het zakje. In de ene context effectief leiderschapsgedrag is, kan in een andere context totaal niet aanslaan. Toch is er tot op heden nog maar weinig onderzoek gedaan naar al deze variabelen samen. Er is steeds gekeken naar de invloed van één bepaalde factor. Dit is opmerkelijk, omdat alles elkaar juist lijkt te beïnvloeden.

Onderzoek naar effectief leiderschap

Kiwa en Kenhardt doen de komende maanden onderzoek naar meerdere voorspellers van effectief leiderschapsgedrag binnen Kiwa. Josephine der Nederlanden (Masterstudent Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit), start dit onderzoek bij de deelnemers aan het internationale ‘Kenhardt Talent & Leadership Development Programme’.

De deelnemers aan deze programma’s werken aan een eigen project. Dit project dient twee doelen:
–       Opbrengst voor Kiwa: een beter product, een efficiënter proces of hogere klanttevredenheid.
–       Eigen leeropbrengst zoals een verhoogde persoonlijke effectiviteit.

Nu is het zo dat je van een mislukt project veel kunt leren, dus deze twee doelen staan redelijk los van elkaar. Uiteraard zijn niet alle projecten die de deelnemers starten even succesvol. Toch is de opbrengst voor Kiwa niet gering.

De centrale vraag is: welk gedrag leidt tot succes bij Kiwa en waarom? In een thesis klinkt dit iets anders:
Welke antecedenten van effectief leiderschap hebben invloed op werkprestaties? En doet de organisatiecultuur er toe?

We onderzoeken dus niet alleen de eigenschappen die leiden tot een succesvol project, maar nemen expliciet de Kiwa-cultuur mee. Kortom: wat werkt binnen Kiwa en wat niet (en vooral ook ‘waarom’)?

Enablers & disablers

Met de uitkomsten maken we de samenwerking tussen Kenhardt en Kiwa nog effectiever. We gebruiken de uitkomsten als input voor de programma’s in de komende groepen. Daarnaast krijgt Kiwa inzicht in de ‘enablers & disablers’ die de organisatie (ongemerkt) heeft. Welke mechanismen stimuleren verbeteringen en innovatie en welke remmen deze juist af?

Een dergelijk onderzoeksproject stelt ons nog meer in staat een kijkje te nemen in het fenomeen ‘leiderschap’ en in de keuken van Kiwa. Daar zijn we Kiwa dankbaar voor, een mooie organisatie die hard groeit en zich ontwikkelt.
Nu maar hopen dat ons eigen gedrag leidt tot een mooi onderzoeksresultaat; voor Kiwa, voor Kenhardt en natuurlijk voor het onderzoek zelf!

 

Neem voor meer informatie nu contact op:
[email protected]
073 692 39 39

Send this to a friend