We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Vitaliteit; happy, healthy, motivated

De samenwerkingsovereenkomst met Tsuru is getekend. De vitaliteitsapp van Tsuru is nu beschikbaar voor klanten van Kenhardt. 

 

 

De Tsuru vitaliteitsapp besteedt aandacht aan de zes indicatoren voor persoonlijke vitaliteit:  persoonlijkheid, stress, ambitie, slaap, bewegen en voeding.

Daarbij is er voor medewerkers een nulmeting en een persoonlijke leefstijlscan, een persoonlijk adviesrapport en een digitale coachingsapp. Voor het management is er een rapportage in de vorm van een gecomprimeerd boekwerk met dwarsdoorsneden van de medewerkersprofielen en/of een digitaal dasboard om realtime de fysieke en mentale gezondheid van de organisatie te monitoren.

Vitale mensen maken vitale organisaties

Het doel van de Tsuru applicaties is het digitaal coachen van medewerkers naar een hoger niveau van geluk, motivatie en gezondheid. Tsuru geeft werkgevers daar inzicht in. Altijd met een 100% privacygarantie. Daar sluit de dienstverlening van Kenhardt naadloos op aan.

Vanuit de missie van Kenhardt om mensen en organisaties nóg beter te maken, is de applicatie een welkome aanvulling op onze dienstverlening.

Jos van Osta, partner bij Kenhardt: “De applicatie gaat ons helpen onze missie te realiseren. Het thema vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen is een belangrijk thema van de toekomst. In onze visie maken vitale mensen vitale organisaties. We helpen organisaties om de applicatie succesvol te gebruiken. We adviseren, coachen en trainen de medewerkers en leidinggevenden in het gebruik. Met de resultaten van het digitale dashboard leggen we de relatie met de visie en strategie van de organisatie. Ik kijk ernaar uit om klanten hierbij te ondersteunen”.

Uitgangspunten van Tsuru

  • Gelukkige medewerkers: Gezonde en gelukkige medewerkers zijn tot 20% productiever, tot 50% minder vaak ziek en 100% meer gemotiveerd.
  • Verzuim reduceren: Elke euro geïnvesteerd in (digitale) verzuimreductie levert tussen de 2,5 en 9 euro op.
  • Goed werkgeverschap: Word een nog betere werkgever door het welzijn van medewerkers integraal aan te pakken met Tsuru.
  • Bedrijfsambassadeurs: Gezonde en vitale medewerkers zijn de perfecte vertegenwoordigers van uw organisatie.
  • Inzicht in welzijn: Met de technologie van Tsuru krijgen werkgevers inzicht in het welzijn van hun medewerkers, zonder dat de privacy in het gedrang komt.

Persoonlijkheid & Leefstijl Scan

Pas als je weet hoe je gezondheid ervoor staat, kun je werken aan vooruitgang. De Persoonlijkheid & Leefstijl Scan is de nulmeting van Tsuru. Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten op de vijf leefstijlgebieden en op persoonlijkheid, gezondheid en geluk, leren we de medewerker kennen. Met deze informatie stellen we een uitgebreid rapport samen, met daarin een samenvatting van alle bevindingen in ongeveer 50 pagina’s. Voor ieder gebied krijgt men een profiel met informatie dat specifiek ingaat op individuele behoeften, zodat er bewustwording en inzicht in gewoontes ontstaat.

Tsuru Coaching App

Gezonde fysieke en mentale gewoontes veranderen vraagt om een inspanning. De Persoonlijke Leefstijl coachingapp van Tsuru coacht medewerkers persoonlijk en dagelijks op vijf leefstijlgebieden. Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten leren we je kennen. Dat gebeurt op een laagdrempelige en leuke manier en de vragenlijsten kunnen op verschillende tijdstippen gestopt en weer hervat worden. Daarna hebben we alle benodigde informatie om de coaching te starten. De coaching is een op maat gemaakt programma op basis van jouw specifieke eigenschappen en leefstijluitdagingen. Uiteraard met 100% behoud van privacy. Via de coachingapp worden voortgangsvragen gesteld. Aan de hand van de antwoorden wordt de coaching nog verder gepersonaliseerd. Op deze manier wordt de coaching continu aangepast aan de behoefte op dat moment.

 

 

Bedrijfspersoonlijkheid & Leefstijl rapport

Als werkgever kun je een Bedrijfspersoonlijkheid & Leefstijlrapport op te laten maken. Hiermee krijg je te zien hoe het binnen jouw organisatie gesteld is met de gezondheid, het geluk en de motivatie van jouw medewerkers, maar ook hoe het ervoor staat op de vijf leefstijlgebieden Voeding, Bewegen, Stress, Slaap en Ambitie. Daarnaast krijg je een overzicht van de verdelingen van persoonlijkheidskenmerken. In het rapport worden, waar mogelijk, ook andere dwarsdoorsnedes gemaakt, bijvoorbeeld per afdeling of locatie. Ook hiervoor geldt; de privacy van alle deelnemers blijft te allen tijde 100% gewaarborgd.

Tsuru Dashboard

Krijg inzicht in het welzijn van medewerkers, zodat je gericht actie kunt ondernemen. Tsuru maakt de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers realtime inzichtelijk voor het management via het Tsuru dashboard. De antwoorden op vragenlijsten en de voortgangsvragen in de coachingapp worden direct in het dashboard weergegeven en zijn over een gewenste periode te volgen.

 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op:
[email protected]
073 692 39 39

 

Send this to a friend