We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Waarom offline serious gaming?

Wat doen kinderen op de speelplaats? In een veilige omgeving spelen ze tikkertje, verstoppertje, ravotten ze in de zandbak en ga zo maar door. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zich onder andere op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Het schoolplein is een effectieve plaats om je al spelend te ontwikkelen. Maar is spelen of gamen ook geschikt voor het ontwikkelen van managers? 

Standaard of maatwerk? Collectief of individueel

Organisaties worstelen met het zo effectief en zo efficiënt mogelijk inzetten van ontwikkelinterventies voor medewerkers. Standaard of maatwerk? Collectief of individueel? Wat werkt goed en wat werkt minder goed? 

 

In het kader van organisatieontwikkeling of verandertrajecten wordt vaak voor (online) assessments of scans gekozen om zo een beeld te krijgen van het veranderpotentieel van medewerkers. De bevindingen uit de individuele analyses worden vervolgens op collectief niveau gebruikt als uitgangssituatie voor een ontwikkelprogramma. De meest voorkomende ontwikkelingsvraag wordt dan leidend. Niet de individuele behoeften. Wat doen we daarna als volgende stap?

 

In lijn daarmee wordt veelal een collectieve training ingezet. Dat is kostenefficiënt en heeft daarnaast nuttige neveneffecten, zoals gezamenlijk leren en teambuilding. Vraag is of er wel voldoende recht wordt gedaan aan individuele ontwikkelbehoeften en of de interventie voldoende oplevert in de praktijk. Steeds duidelijker wordt dat aansluiten bij de individuele behoeften het meeste rendement oplevert. Dat kan door betere interventies aan te bieden die aansluiten bij zowel individuele als collectieve behoeften. Een learning center en e-learning richten zich op de specifieke individuele vraag. Terwijl een trainingscarrousel en een offline serious game zowel collectief als individueel combineert. 

Gaming

Een game heeft als specifiek kenmerk dat de omgeving van de deelnemers verandert. Er wordt dan gekozen voor een omgeving die lijkt op die van de huidige organisatie, maar die toch anders is. Een vergelijkbare strategie, kernwaarden, structuur en cultuur, maar in een andere markt en met een andere achtergrond. Deelnemers begrijpen daardoor de omgeving, maar kunnen niet vanuit de bekende situatie handelen. Daardoor worden ze uitgedaagd om succesvol in de nieuwe omgeving te worden en ander gedrag te laten zien. Dat is echt leren. Uitgedaagd worden, experimenteren met gedrag en daarop waardevolle feedback ontvangen.

 

Vanuit historisch perspectief zien we een aantal bewegingen. Trainingen zijn veranderd van themagericht naar meer gedragsgericht. Inhoudelijke zaken worden op een andere manier aangeboden waarbij e-learning een steeds belangrijkere rol inneemt door het tijd en plaats onafhankelijk aanbieden van leermogelijkheden. De tweede ontwikkeling is het combineren van individuele en collectieve ontwikkelingsvragen in een herkenbare (leer) omgeving. 

Kenhardt en serious gaming

Bij Kenhardt zijn we erop gericht om het ontwikkelen van gedrag en competenties van medewerkers zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het gaat ons om het rendement in de praktijk. Interventies gebaseerd op gedegen analyse en onderzoek, bijvoorbeeld door (online) assessments. Maar hoe pak je dat dan verder aan?

Gaming is voor ons een antwoord. Offline serious gaming biedt mogelijkheden om in een beperkte tijd per deelnemer een groot aantal maatwerk gedragsgerichte interventies te doen in een voor de deelnemer relevante context. Uiteraard wordt in de offline games van Kenhardt gebruik gemaakt van online tools zoals een website, e-mail en een agenda via iPad. De iPads worden ook gebruikt om simulaties op te nemen, na te bespreken en met de deelnemer te delen. 

Vanuit bovenstaande vertrekpunten ontstaat er een totaal andere interventieopzet bij games dan bij de klassieke thematraining of de daarvan afgeleide competentiegerichte training. Iedere deelnemer is één of meerdere dagen voortdurend actief met opdrachten. Collectief en individueel wordt er in verschillende relevante situaties geoefend. De daarbij behorende individuele feedback, ondersteund door een coach/trainer die gebruik maakt van opnames, is de nieuwe norm.

Game mechanismen

Serious gaming heeft als voordeel dat gebruik gemaakt kan worden van een breed scala aan game mechanismen. In de online gaming industrie (zowel bij entertainment- als serious gaming) wordt daarvan gretig gebruikt gemaakt. Ze zijn ontwikkeld om een speler aan te moedigen en te helpen om de mogelijkheden van een interventie optimaal te exploreren door het gebruik van feedbackmechanismen. Op de speelplaats van kinderen worden deze mechanismen spontaan toegepast. De door ons veel gebruikte mechanismen zijn: 

 • Realisatie: helderheid voor deelnemers wanneer iets bereikt is.
 • Afspraakdynamiek: op een bepaald moment inloggen of aanwezig zijn als voorwaarden voor succes. 
 • Gedragspatronen: neiging van deelnemers om vast te houden aan bestaand gedrag terwijl ze in de game worden uitgedaagd om iets anders te laten zien. 
 • Flow: in een game hebben deelnemers de neiging om ervoor te gaan. 
 • Bonus: beloning na het succesvol voltooien van één of meerdere uitdagende taken.
 • Info: Informatie wordt tijdens de game op verschillende manieren in delen gegeven. 
 • Samenwerking: een groep wordt bijeengebracht om samen een vraagstuk of een uitdaging op te lossen.
 • Tijdsdruk: deelnemers krijgen een beperkte hoeveelheid tijd om de opdracht te realiseren.
 • Ontdekking: plezier van deelnemers in de game om iets te ontdekken en verrast te worden. 
 • Zinvolheid: deelnemers worden gemotiveerd doordat ze werken aan een zinvolle opdracht die de individuele prestatie overstijgt.
 • Eigenaarschap: eigenaarschap is een krachtige gamedynamiek die loyaliteit creëert.
 • Obstakels: uitdagingen gekoppeld aan een tijdslimiet of competitie, die door deelnemers opgelost moeten worden.
 • Optimisme: de motivatie en de wens van deelnemers om actie te ondernemen, om vraagstukken aan te pakken in combinatie met de verwachting op succes.

Uitdaging

Er zijn nog veel meer game mechanismen te gebruiken. Het is de uitdaging om op zoek te gaan naar relevante mechanismen die voor de betreffende organisatie en doelgroep relevant zijn. Daarnaast is het kiezen van een vergelijkbare omgeving, die toch net anders is, belangrijk evenals het vaststellen van de uitdagingen voor het team en het individu. 

Het is de kunst om een game te ontwerpen die past bij de ambitie en het budget van de opdrachtgever. Passen we een game aan of ontwerpen we een geheel nieuwe? Het is onze ervaring dat we in nauwe samenwerking met de opdrachtgever altijd tot een succesvolle interventie komen. 

Neem voor meer informatie contact op:

[email protected]
073 692 39 39
[email protected]

 

Send this to a friend