We are happy to help you!
0031 73 - 692 39 39 [email protected]

Assessment: een synoniem voor Kenhardt

Het uitvoeren van assessments bevindt zich in het hart van de dienstverlening.

 • Kenhardt heeft sinds 1996 duizenden assessments voor voor honderden opdrachtgevers uitgevoerd.
 • Kenhardt gebruikt valide en betrouwbare (online) instrumenten van de beste leveranciers uit de wereld.
 • Kenhardt werkt uitsluitend met zeer ervaren consultants met minimaal tien jaar assessment ervaring.
 • Kenhardt werkt volgens wetenschappelijk verantwoorde methoden.
 • Kenhardt gaat respectvol om met kandidaten.

Zo levert Kenhardt meerwaarde en ondersteunen wij u bij het nemen van de juiste beslissingen die het succes van uw organisatie in hoge mate bepalen. Met oog voor de belangen van opdrachtgever en kandidaat en met human profit als grootste gemene deler.

Wanneer is assessment zinvol?

Assessment helpt om onderbouwd besluiten over en door mensen te nemen. Het bieden van ondersteuning bij het nemen van beslissingen over en door mensen is het fundament van Kenhardt.

De Employment Lifecycle geeft helder de vijf momenten aan waarop belangrijke besluiten over en door mensen wordt genomen. Selecteren, beoordelen, ontwikkelen, carriere en ontslag zijn de vijf momenten waarop een assessment toegevoegde waarden biedt.

Wat mag u van Kenhardt verwachten?

De assessmentprocedure wordt door Kenhardt van A tot en met Z voor u professioneel en zakelijk uitgevoerd. Wij adviseren en ondersteunen bij alle stappen die met het assessment te maken hebben, waardoor elk assessment een optimale opbrengst kent. Kandidaten treden wij met de grootst mogelijke zorg en respect uit naam van uw organisatie tegemoet.

Voor het assessment

 • Snelle behandeling van de aanvraag;
 • Heldere analyse van de vraagstelling;
 • Afstemming over proces en wijze van rapporteren;
 • Tijdige, duidelijke en persoonlijke uitnodiging van kandidaten;
 • Planning op korte termijn (vaak binnen één week).

Tijdens het assessment

 • Welkom namens de opdrachtgever;
 • Heldere uitleg van programma;
 • Hoogwaardige tests en simulaties;
 • Respectvolle omgang;
 • Kandidaat een eigen werkkamer.

Na het assessment

 • Gedegen en heldere rapportage;
 • Korte doorlooptijd (rapportage binnen vier werkdagen klaar).

Wat verwacht Kenhardt van u als opdrachtgever?

Een succesvol assessment is het resultaat van een nauwe samenwerking met u als opdrachtgever. Daarom hechten we eraan dat u tijd besteedt aan de voorbereiding voor zowel de inhoud van het onderzoek, de procedure, als het proces. Daarbij is een open communicatie met de kandidaat over de doelstelling en de vraagstelling van het assessment bepalend voor het succes. Vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met de uiteindelijke assessmentrapportage moet gegarandeerd worden, wat natuurlijk vanzelfsprekend is voor Kenhardt.

Wat is de duur van een assessment van Kenhardt?

We leven in een drukke tijd. Tijd is bovendien geld. Daarom heeft Kenhardt assessmentprocedures ontwikkeld die lean & mean zijn en mede gebruikmaken van innovatieve online testtechnologie die voor de opdrachtgever, de kandidaat en Kenhardt tijd- (en dus geld-) besparend zijn. Daarom duurt een assessment van Kenhardt nooit langer dan strikt noodzakelijk. Wel zo prettig voor alle partijen. Tel daarbij op onze jarenlange ervaring in diverse branches met een veelvoud aan functies en de slagkracht van Kenhardt zal u duidelijk zijn.

Inhoud van een assessment programma

Wij geloven in een assessment dat gestoeld is op wetenschappelijk verantwoorde methoden en waarin we gebruik maken van valide en betrouwbare instrumenten. Om goed te kunnen voorspellen, bestaat een assessment, afhankelijk van de vraagstelling en mogelijkheden, over het algemeen uit de volgende onderdelen:

 • Persoonlijkheidsvragenlijst;
 • Motivatievragenlijst;
 • Capaciteitentests;
 • Simulaties;
 • Eén of meerdere interviews.

Soms is een regulier assessment niet afdoende en wilt u ook weten of hij of zij de juiste vakkennis heeft (financieel, ICT, enz.). Met kennispartners wordt ook dat domein in kaart gebracht door middel van vragenlijsten, opdrachten en interviews door experts.

Oefenassessment

Als vast onderdeel van de dienstverlening heeft Kenhardt de mogelijkheid geïntroduceerd om kandidaten te laten oefenen met (verkorte versies van) capaciteitentests zoals die tijdens de assessmentdag worden ingezet. Deze tests meten de snelheid en trefzekerheid om complexe informatie te analyseren en te verwerken.

Hoe het werkt
Kandidaten worden door Kenhardt uitgenodigd en krijgen uiterlijk een week voor de daadwerkelijke assessmentdag, via e-mail, een link toegestuurd met de te oefenen capaciteitentests. Nadat kandidaten de tests hebben gemaakt, krijgen ze meteen de uitslag te zien. Deze is gerelateerd aan een grote normgroep van mensen die de capaciteitentests ook thuis hebben geoefend. De tests werken met itemgeneratie, waardoor de vragen bij elke test anders zijn en er dus geen geheugeneffect optreedt. Qua zwaarte zijn de vragen vergelijkbaar met het werkelijke assessment.

Het resultaat
De ervaringen met het oefenassessment zijn positief. Kandidaten kunnen de capaciteitentests vanuit huis – online – maken, zich gedegen voorbereiden en weten beter wat hen tijdens de assessmentdag te wachten staat. Dat neemt spanning weg. Tevens geven de testen kandidaten inzicht in het type vragen en in hun antwoordstijl (snelheid en accuratesse). Ze kunnen meerdere keren oefenen, verschillende antwoordstijlen uitproberen en daarmee tijdens het uiteindelijke assessment hun voordeel doen.

Evaluatie

Wij worden gedreven door kwaliteit. Daarom evalueren we periodiek het resultaat van de assessments met onze opdrachtgevers. We bespreken dan de performance van kandidaten in de praktijk, evenals onze samenwerking.

Daarnaast zijn we zeer geinteresseerd in de ervaringen van onze kandidaten. Alle kandidaten worden dan ook uitgenodigd na het assessment om via een online vragenlijst feedback te geven.

Dit alles houdt ons scherp en helpt om de kwaliteit van de dienstverlening continue te verbeteren. Daar worden we alleen maar nog beter van! Human Profit.

Kwaliteit en beroepscodes

Lees meer over kwaliteit, evaluaties en beroepscode.

 

Neem voor meer informatie nu contact met ons op:

[email protected]

073 692 39 39


Send this to a friend