We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Leiderschap: de kern van de cultuur

Kenhardt heeft uitgebreide ervaring met het inrichten en uitvoeren van organisatiebrede programma’s op het terrein van leiderschapsontwikkeling. Kenhardt levert hier maatwerk, waardoor we ook hier uitgaan van een rechtstreekse koppeling tussen visie en missie, kernwaarden, strategische doelen, eigenschappen, organisatieresultaat, leiderschapskenmerken en persoonlijke ontwikkeling.

Over het algemeen starten we de ontwikkeling van deze programma’s door te analyseren waaraan behoeften is, zowel op organisatie- als individueel niveau. De individuele analyse doen we vaak op basis van een (online) assessment. Dit doet recht aan individuele verschillen en helpt om versnelling in de ontwikkeling te brengen.

Realisatie opdracht

Kenhardt richt bij Leadership Development Programs de opdrachten aan de deelnemers vaak in op basis van een ‘realisatie-opdracht’. Dit betekent dat individuele deelnemers meetbare resultaten boeken in de dagelijkse praktijk. Deze opdracht wordt vaak resultaatgericht aangestuurd door een interne opdrachtgever en daadwerkelijk gerealiseerd door de deelnemers (DOEN!).

Op een dergelijke wijze zorgen we ervoor dat gewenste gedragsveranderingen en resultaten direct in het programma terugkomen. Niet alleen om er over te praten en het ‘te oefenen’, maar als opdracht en meetbaar doel.

Leiderschap in de praktijk

Het gaat om succesvol leiderschap in de dagelijkse praktijk. Het leiderschapsprogramma is daarmee geen ‘stand alone’ interventievorm, maar een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers.

De realisatie-opdracht is de rode draad van het leren en tevens een middel om alignment te realiseren. De opdrachten worden rechtstreeks afgeleid van de visie, missie en uitdagingen van de organisatie. Er wordt persoonlijk geleerd en de organisatie wordt er direct beter van!

Neem voor meer informatie nu contact op:

[email protected]

073 692 39 39

Send this to a friend