We helpen u graag verder!
073 - 692 39 39 [email protected]

Uitvoeren van een goed assessment is een vak

Er wordt op basis van een assessment een uitspraak gedaan over de geschiktheid en het potentieel van een kandidaat. Daarvoor is kennis over verschillende assessmentmethodes en de mate waarin ze voorspellen nodig, naast vaardigheden in het interviewen, het oproepen van gedrag en het beoordelen daarvan. Zodanig dat men tot een onderbouwd oordeel komt.

Uit ervaring weten we dat organisaties belang hebben bij een selectieproces waarvan vooraf de effectiviteit vaststaat. Optimaal rendement halen uit uw selectieproces betekent nu eenmaal: binnen de kortste tijd een geschikte kandidaat kunnen kiezen, tegen de laagst mogelijke kosten. Natuurlijk kunt u veel in eigen beheer doen om uw selectieprocedures op de rit te krijgen. Maar met de ondersteuning die Kenhardt biedt, wordt het allemaal een stuk gemakkelijker en effectiever. Wij bieden u daartoe een modulair opgebouwd trainingsprogramma en maken dat voor u passend als maatwerk.

Fundamental

Deze basistraining is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de selectie. Na de training is iemand in staat als selecteur te functioneren in een selectie-interview. De basisprincipes van selectie worden uitgelegd, er is aandacht voor de voorspellende waarde van verschillende selectie-instrumenten en er wordt getraind in het houden van gestructureerde interviews, waarbij gebruik wordt gemaakt van de STAR-techniek. Met deze techniek wordt gevraagd naar concrete voorbeelden van gedrag in het verleden. Vertoond gedrag uit het verleden is immers een goede voorspeller voor de toekomst.
Deze door Kenhardt ontwikkelde training is praktijkgericht, wordt door professionele trainers geleid, kent kleine groepen en wordt door deelnemers gewaardeerd met een rapportcijfer 8.2.

Professional

Deze training is bedoeld voor professionals die zelfstandig selectie-interviews houden, recruiters, HR-functionarissen en lijnmanagers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van wervings- en selectie-proccessen. Na opfrissing van de belangrijkste kennis van de Fundamental Training wordt getraind op onder andere in-depth technieken, worden relaties tussen competenties, persoonlijkheid en drijfveren gemaakt, ingegaan op gebruik van functiebeschrijvingen, technieken van functieanalyse, toepassen van psychometrischte testen en leert men technieken te combineren en wervings en selectieprocessen te ontwerpen.
Kenhardt laat dankzij deze training door de wol geverfde professionals nog meer tot hun recht komen.

Train the trainer (training & audit)

Voor professionals die in staat willen zijn om binnen hun eigen organisatie de training fundamental te verzorgen, is het train-the-trainerprogramma ontwikkeld. Dit programma volgt u nadat u zelf bent getraind. In de training wordt niet alleen ingegaan op de inhoudelijke aspecten van de training fundamental, maar worden ook basis trainingsvaardigheden behandeld. Na het train-the-trainerprogramma ontvangt u van ons alle materialen om zelf de training fundamental te kunnen verzorgen binnen uw organisatie. Wij beoordelen in een ééndaagse audit hoe het geven van deze training u in de praktijk afgaat.

Voor meer algemene en achtergrond informatie over de assessments van Kenhardt klik hier of ga naar de pagina Assessment Algemeen.

 

Neem voor meer informatie nu contact op:

[email protected]

073 692 39 39