Fundamental (eendaagse training)

Deze basistraining is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij selectie. Na de training is iemand in staat als tweede selecteur te functioneren in een selectie-interview. De basisprincipes van selectie worden uitgelegd, er is aandacht voor de voorspellende waarde van verschillende selectie-instrumenten en er wordt getraind in het houden van gestructureerde interviews, waarbij gebruik wordt gemaakt van de STAR-techniek. Met deze techniek wordt gevraagd naar concrete voorbeelden van gedrag in het verleden. Vertoond gedrag uit het verleden is immers een goede voorspeller voor de toekomst.
Deze exclusief door Kenhardt ontwikkelde training is praktijkgericht, wordt door professionele trainers geleid, kent kleine groepen en wordt door deelnemers gewaardeerd met een rapportcijfer 8.2.

Lees verder

Opdrachtgevers