Professionaliseren selectietechnieken

Het professionaliseren van selectieprocessen is een belangrijke pijler van de dienstverlening van Kenhardt. Naast het optimaliseren van vaak grootschalige selectieprocessen, waarin psychologische testen een grote rol spelen, helpt Kenhardt ook om interviewvaardigheden te verbeteren. Steeds vaker worden in organisaties de managers meer betrokken bij de selectie van nieuwe medewerkers. Daar neemt terecht de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement toe. Die dient dan wel toegerust te zijn om selectie op een professionele manier te laten plaatsvinden.

De quick win in het professionaliseren van ieder selectieproces is het trainen van die groep lijnmanagers. Vaak hebben zij een rol als tweede interviewer. Juist voor deze doelgroep heeft Kenhardt de training selectietechnieken op fundamental-niveau ontwikkeld. Dit is een eendaagse training waarin de theoretische basis van selectie wordt bijgebracht en waarin uitgebreid wordt geoefend met de STAR-techniek, een gestructureerde manier van interviewen. De voorspellende waarde van een selectieprocedure en daarmee het nut ervan, wordt hierdoor fors verbeterd. De directe toepasbaarheid van de training is uitstekend en daarom wordt deze training door klanten van Kenhardt met het cijfer 8,2 gewaardeerd. Met recht dus een quick win!

Deze training is middels een train de trainer-versie ook uitstekend over te dragen aan uw eigen HR-afdeling. Onlangs heeft Kenhardt hiermee de HR-afdeling van een wereldwijde speler in de olie- en gasindustrie geholpen. Middels de train the trainer-training en begeleiding van de HR-afdeling tijdens de eerste training aan het lijnmanagement, is de training selectietechnieken op fundamental-niveau voor 3 groepen managers verzorgd. In totaal zijn 21 managers getraind en werd de training door hen met het cijfer 8,5 gewaardeerd.

Voor meer informatie over trainingsmogelijkheden: klik hier. U vindt daar ook informatie over trainingen voor HR-professionals en/of voor lijnmanagers die zich nog verder willen bekwamen in selectie.

Lees verder

Opdrachtgevers