Pre-assessment Capgemini

Kenhardt heeft recent het oefen- ofwel pre-assessment geïntroduceerd. In dit pre-assessment krijgen sollicitanten een verkorte versie voorgeschoteld van de testen die zij ook tijdens hun volledige assessment kunnen verwachten.

Het inzetten van het pre-assessment dient twee doelen. In de eerste plaats heeft het een zelfselecterend karakter. Sollicitanten komen er, door de feedback die ze na het maken van de testen krijgen, achter of ze qua intellectueel potentieel matchen met de organisatie waar ze solliciteren. Het resultaat: minder uitvallers op dat onderdeel van het selectieproces. In de tweede plaats zorgt het pre-assessment ervoor dat sollicitanten beter beslagen ten ijs komen tijdens het assessment. Door te oefenen wordt een sollicitant niet slimmer, maar raakt deze wel bekend met het type vragen en de tijdsdruk. Ook hier geldt: minder uitval. 

De resultaten

Capgemini werkt sinds eind juni 2011 met dit, door Kenhardt en testleverancier HRorganizer, ontwikkelde pre-assessment.

Inmiddels hebben een paar duizend kandidaten het pre-assessment afgerond, waarvan een groot percentage met succes. Gezien het grote aantal mensen dat het pre-assessment serieus heeft gedaan, kunnen we concluderen dat er ook een ‘wervende’ werking van uit gaat. Niet alleen een selectietool dus, maar het pre-assessment heeft ook een functie in het ontsluiten van een voor Capgemini relevante doelgroep. Er wordt immers veel over gecommuniceerd in de wervingsdoelgroep. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van de mensen in de ‘funnel’ volgens Capgemini merkbaar toe. Ze zijn dan ook zeer tevreden. Met recht een nieuwe ontwikkeling waar we als Kenhardt trots op zijn!

Lees verder

Opdrachtgevers