Kenhardt helpt Beter Horen bij selectie van Audiciens

Derk Groot Bruinderink, Corporate Recruiter and Employer Branding Specialist: “Naast een verbeterde kwaliteit van instroom begrijpen we nu ook wat onze best performers zo uniek maakt.”

Ruim een jaar geleden is Beter Horen gestart om het selectieproces van Audiciens (in opleiding) kwalitatief te verbeteren. Voorheen werden mensen geselecteerd door middel van een (vaak ongestructureerd) gesprek. Echter, tijdens de 3-jarige opleiding van deze audiciens bleek meer dan 30% vroegtijdig de opleiding te verlaten. Reden voor verbetering in het selectieproces.

Kenhardt heeft in samenwerking met Beter Horen en HRorganizer een online selectieprogramma en rapportage ontwikkeld. Het programma bestaat uit vragenlijsten, gericht op persoonlijkheid en motivatie, en capaciteitstesten. De stoplichtrapportage op competentieniveau stelt managers in staat een gefundeerde keuze te maken in het selectieproces.

Marktveranderingen, zoals concurrentietoename en een wijziging in de ziektekostenverzekering, waren reden voor een diepgaande analyse op basis van de best performers. Op competentieniveau leverde dat niet direct significante informatie op. Duidelijke overeenkomsten werden echter wel gevonden op het niveau van intellect, persoonlijkheid en motivatie. Zo werd duidelijk dat deze groep medewerkers een sterke neiging heeft tot samenwerking en behoefte aan variatie in werkzaamheden. Opvallend is dat resultaten met name worden gehaald door nauwgezet te werken en veel minder door prestatiedrang.

Kenhardt heeft op basis van de uitkomsten van deze analyse Beter Horen geadviseerd. Een onderdeel van het advies was de verbetering van de gebruikte rapportage. Zo zijn er interviewvragen opgenomen op basis van de STAR-methodiek. Ook zijn in-depth vragen toegevoegd, die ingaan op onderscheidende persoonlijkheidskenmerken en/of drijfveren. Op deze manier is Beter Horen er met succes in geslaagd om het selectieproces te verbeteren. Het resultaat: ruim 35% vermindering van vroegtijdige uitval van audiciens tijdens de opleiding!
Opdrachtgevers