(Strategic Leadership) assessments Agrico

 

Jan van Hoogen, Algemeen Directeur: “Verbluffende resultaten die je aan het denken zetten”

Kenhardt heeft onlangs voor Agrico het volledige directieteam beoordeeld. Agrico is een krachtige, coöperatieve organisatie, die wereldwijd aardappelen vermarkt, nieuwe rassen kweekt en innovatieve oplossingen bedenkt. De organisatie heeft een wijziging doorgevoerd in haar topstructuur, waardoor een nieuw MT werd gevormd. Agrico wilde het selectieproces van de nieuwe MT-leden zo transparant mogelijk houden.

Keuzetraject & rapportages
Om tot goede keuzes te kunnen komen is Kenhardt gevraagd voor alle MT-leden assessments te verzorgen. De key-functies Algemeen Directeur en MT-lid Finance & Control zijn beoordeeld middels een strategic leadership assessment. Hierbij is steviger ingezet op de vakinhoudelijke, financiële kant en op strategisch leiderschap. Kenhardt onderzocht de cruciale competenties van de key-functies en werkte hiertoe samen met verschillende partijen. Prof. Dr. Bob de Wit, hoogleraar Strategic Leadership aan Nyenrode, beoordeelde vanuit zijn expertise het strategisch leiderschap. De vakinhoudelijke, financiële kennis voor de F&C-functie werd beoordeeld door Prof. Dr. Ir. Michael Corbey, als hoogleraar Management Accounting en Control verbonden aan TiasNimbas.
Zo kwam niet alleen informatie tot stand over de noodzakelijke competenties waarover de kandidaten moesten beschikken, maar ook over de inhoudelijke kennis die relevant is voor een succesvolle uitvoering van de key-functies. Deze informatie werd gebruikt als input voor de uit te voeren assessments door Kenhardt, Prof. Dr. Bob de Wit en Prof. Dr. Ir. Michael Corbey. De rapportages die hieruit voortkwamen droegen bij aan een weloverwogen keuze op MT-niveau en dienden als basis voor het toekomstige interne MT-ontwikkelprogramma.

Resultaat
Agrico is zeer tevreden over de resultaten van de assessments. Er is een helder beeld verkregen van de kwaliteiten en aandachtspunten en daarbij werd een hoge mate van professionaliteit ervaren. De organisatie is in beweging gekomen en heeft vanaf topniveau vorm gekregen, doordat de top als eerste het assessment onderging en daarmee een voorbeeldrol vervulde. Agrico is inmiddels zo overtuigd van de toegevoegde waarde van assessments, dat zij bij selectie – vanaf een bepaald functieniveau binnen de organisatie – voortaan altijd een assessment inzet.

Lees verder

Opdrachtgevers