Wat verwacht Kenhardt van u als opdrachtgever?

Omdat een succesvol assessment het resultaat is van de inzet van twee partijen, hecht Kenhardt ook veel waarde aan de voorbereiding die u, als opdrachtgever, aan het assessment geeft.
Open communicatie met de kandidaat over de doelstelling en de vraagstelling van het assessment is bepalend voor het succes. Vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met de uiteindelijke assessmentrapportage moet gegarandeerd worden door uw medewerkers, wat vanzelfsprekend wordt gedaan door die van Kenhardt.


Opdrachtgevers