Oefenassessment

Als vast onderdeel van haar dienstverlening heeft Kenhardt de mogelijkheid geïntroduceerd om kandidaten te laten oefenen met (verkorte versies van) capaciteitentesten zoals die tijdens de assessmentdag worden ingezet. Deze testen meten de snelheid en trefzekerheid om complexe informatie te analyseren en te verwerken.

Hoe het werkt
Kandidaten worden door Kenhardt uitgenodigd en krijgen uiterlijk een week voor de daadwerkelijke assessmentdag, via e-mail, een link toegestuurd met de te oefenen capaciteitentesten. Nadat kandidaten de testen hebben gemaakt, krijgen ze meteen de uitslag te zien. Deze is gerelateerd aan een grote normgroep van mensen die de capaciteitentesten ook thuis hebben geoefend. De testen werken met itemgeneratie, waardoor de vragen bij elke test anders zijn en er dus geen geheugeneffect optreedt. Qua zwaarte zijn de vragen vergelijkbaar met het werkelijke assessment.

Het resultaat
De eerste ervaringen met het oefenassessment zijn positief. Kandidaten kunnen de capaciteitentesten vanuit huis – online – maken, zich gedegen voorbereiden en weten beter wat hen tijdens de assessmentdag te wachten staat. Dat neemt spanning weg. Tevens geven de testen kandidaten inzicht in het type vragen en in hun antwoordstijl (snelheid en accuratesse). Ze kunnen meerdere keren oefenen, verschillende antwoordstijlen uitproberen en daarmee tijdens het uiteindelijke assessment hun voordeel doen.

Opdrachtgevers