Assessment met vakinhoudelijke toetsing

Kenhardt biedt samen met haar partners binnen diverse domeinen een uniek assessment aan. Soms is het namelijk niet genoeg om te weten of een kandidaat het potentieel heeft om een bepaalde functie succesvol te gaan vervullen. U wilt dan ook weten of hij of zij vaktechnisch op niveau is. Met een regulier assessment wordt dit laatste niet in beeld gebracht. Met het unieke assessment van Kenhardt wel. Naast de reguliere assessmentonderdelen zoals capaciteitentesten, vragenlijsten, interview en simulaties, vindt ook een vakgericht interview plaats en worden vaak vakinhoudelijke cases gemaakt.

Het resultaat

Niet alleen zicht op het potentieel van kandidaten, maar ook op hun directe inzetbaarheid c.q. vakbekwaamheid. Ook voor projecten op het gebied van Workforce Transformation (veelvoorkomend binnen de ICT) biedt een assessment met vakinhoudelijke toetsing meerwaarde. Er wordt dan namelijk niet alleen vastgesteld of iemand het potentieel heeft om door te groeien, maar er wordt ook specifiek bepaald op welke (kennis)domeinen ontwikkeling nodig is. Dit zorgt voor een efficiënt en kosteneffectief ontwikkeltraject.

De domeinen

Kenhardt heeft binnen diverse domeinen een partnership met vooraanstaande partijen in de markt.

ICT: Capgemini Academy

Strategie: DWM Strategy Group

Ook voor andere domeinen schakelen wij vakspecialisten in.


Opdrachtgevers