Adviseren

Het analyseren, ontwerpen en verbeteren van selectieprocessen is dagelijkse kost voor Kenhardt. Onze adviezen richten zich op het hoogwaardig, kosteneffectief en efficiënt inrichten van selectieprocessen, waardoor op basis van betrouwbare informatie besluiten kunnen worden genomen. Daarbij kijken we ook naar wat een organisatie zelf kan doen en wat beter uitbesteed kan worden.

Opdrachtgevers