Learning Center

“Naar de nonnen in Vught” is in Nederland een gevleugelde term om aan te geven dat iemand een spoedcursus krijgt in een bepaalde taal. Wanneer het geleerde vervolgens direct in praktijk wordt gebracht, heeft deze persoon een zeer sterke basis om de taal helemaal onder de knie te krijgen.

De spoedcursus van Kenhardt, maar dan op het gebied van vaardigheden en competenties, is het Learning Center.


Werkwijze

Het Learning Center volgt op een assessmentonderzoek waarin de primaire ontwikkelbehoeften in kaart zijn gebracht en worden beschreven. Dit is het uitgangspunt voor het dagprogramma van het Learning Center, waarbij een trainer van Kenhardt de gehele dag aanwezig is als persoonlijke coach.

Op basis van de ontwikkelbehoefte wordt het dagprogramma samengesteld, waarbij de volgende elementen naar voren komen:


Rollenspelen

  • Kenhardt gebruikt situaties die herkenbaar zijn in de praktijk van de deelnemer. De rol reflecteert hetgeen iemand in de praktijk moet kunnen en doen.


Videoanalyse

  • Mensen krijgen meer zicht op hun manier van opereren wanneer zij zichzelf terugzien op de iPad. Aspecten van het non-verbale gedrag, zoals de houding, intonatie en de manier van presenteren worden middels videoanalyse integraal teruggekoppeld. Resultaat hiervan is dat het zelfinzicht toeneemt.


Training

  • Op grond van de aspecten die naar voren komen tijdens de rollenspelen en videoanalyse worden specifieke theoretische punten belicht. Tevens worden technieken geoefend en geperfectioneerd.


Feedback

  • Naast de genoemde videoanalyse geven ook de rolspelers van Kenhardt (vrijwel allen tevens assessmentpsychologen) feedback op de prestaties van de deelnemer.


Reminder

De deelnemer ontvangt binnen een week na deelname de volgende info:

• Voor de deelnemer relevante literatuur en sheets

• De video opnames

• Een feedbackrapport


Borging

Kenhardt adviseert om, vóór de uitvoering van het Learning Center, de noodzakelijke activiteiten na afloop te plannen, zodat de deelnemer aansluitend aan het Learning Center het geleerde in de praktijk zal brengen:

  • Afspraken waarbij de vaardigheden moeten worden ingezet
  • Voorbereiding van deze afspraken met ondersteuning van de leidinggevende of een sparringpartner
  • Enkele malen feedback op de prestaties tijdens de afspraken door een aanwezige sparringpartner
  • Coachingssessies als vervolg op het Learning Center
Opdrachtgevers