ZKM coaching

De uitdaging: hoe medewerkers ondersteunen naar meer succes en (veer)kracht?

Organisaties en medewerkers hebben te maken met continue veranderingen. Het is uitdagend om daarbij keer op keer succesvol te zijn en blijven. Hoe zorgt u ervoor dat uw high potentials en talenten vitaal en verbonden blijven om te voorkomen dat ze zichzelf voorbij lopen of zelfs uw organisatie verlaten? Hoe zorgt u ervoor dat uw “gewoon goede” medewerkers wendbaar, gemotiveerd en bevlogen blijven? En hoe krijgt u de low performers en medewerkers @risk weer vitaal en productief? En last but not least: Hoe verbindt u de medewerkers die pas een aantal jaren in dienst zijn en in deze aantrekkende markt alweer de blik naar buiten aan het richten zijn? Allemaal uitdagingen die geen eenduidige oplossing kennen.


Wat wél eenduidig is, is dat medewerkers vanuit meer zelfinzicht en verbinding met hun (ontwikkel)behoefte in staat zijn om krachtig, gemotiveerd en zelfsturend hun ontwikkeling vorm te (blijven) geven. En dat zodanig dat deze ontwikkeling steeds weer aansluit bij hetgeen de organisatie verlangt én in lijn is met hun individuele drijfveren.


Hoe kunt u deze gewenste ontwikkeling ondersteunen?

De oplossing: korte en grondige begeleiding met impact

Het is bekend dat om blijvend effect te sorteren in de ontwikkeling van medewerkers een aantal elementen essentieel zijn. Het gaat om het realiseren van persoonlijke impact door de inzet van een onderbouwde methode, die repeterend meten en ontwikkelen stimuleert.
Maatwerk aandacht voor het individu, en gestructureerd begeleiden in zelfinzicht én (ontwikkel)actie blijkt een enorme invloed te hebben op het succes en rendement van de medewerker.
Begeleiding vanuit de onderbouwde ZKM (Zelfkennismethode) en de daarop geïnspireerde schaalbare aanpakken leveren dit fundament. Kort en grondig, met impact. En waar het nog korter kan doen we dat, en ondersteunen we met eeninnovatieve ZKM-variant zoals de thematisch georiënteerde Zelfverbinders (zoals Verbinding aan Werk en Vitaliteit) of de korte en snelle NX11). En wordt de ontwikkelbehoefte getriggerd door de interactie met bepaalde personen dan ondersteunt de PPR (Persoonlijk Positie Repertoire) heel snel en effectief.
De effectiviteit van de ZKM is zowel in de praktijk als wetenschappelijk veelvuldig aangetoond.

Het resultaat: bevlogen en (veer)krachtige medewerkers

  • Nieuwe inzichten en perspectief: Door de gestructureerde dialoog met de gecertificeerde ZKM-begeleider (met je eigen verhaal en (onbewuste) gevoelens als basis) ontstaan nieuwe inzichten in je patronen en drijfveren, die leiden tot nieuw perspectief;
  • Gemotiveerde ontwikkeling: Omdat vanuit zelfinzicht, kracht en nieuw perspectief een verandering op gang komt die aansluit bij je eigen drijfveren en talenten;
  • Wezenlijke en blijvende verandering: Behalve het ‘oplossingsgerichte antwoord’ ontstaat ook een meer diepgaande verandering, waardoor het resultaat langdurig verankert;
  • Betere resultaten en werkplezier: De toename van (zelf)vertrouwen, flexibiliteit, veranderingsbereidheid en zelfsturend vermogen leiden tot betere resultaten en plezier in het werk.

Opdrachtgevers