Development Center Media Markt-Saturn

 

Mirjam van der Horst, hoofd HR: “Het Development Center dat wij samen met Kenhardt hebben ontwikkeld is voor Media Markt-Saturn een belangrijke stap in het opbouwen van een talentpijplijn. De samenwerking met Kenhardt heb ik als zeer positief ervaren. Kenhardt is in staat om flexibiliteit te combineren met een hoge mate van professionaliteit. Daarnaast is Kenhardt een prettige partner om mee samen te werken.”

Wie zijn onze talenten en hoe kunnen we ze verder ontwikkelen? Op deze vragen wilde Media Markt-Saturn, door middel van een Development Center, een antwoord vinden.

In het Development Center, dat de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met Kenhardt werd ontwikkeld, stond de rol van potentiële toekomstige vestigingsdirecteuren centraal. Een sleutelfunctie, waarin men autonoom en ondernemend werkt. Vestigingsdirecteuren zijn ook mede-eigenaar van de vestiging.
Door gezamenlijk een Development Center te ontwikkelen en uit te voeren, kreeg Media Markt-Saturn beter zicht in het potentieel van haar medewerkers en hoe zij dit verder kunnen ontwikkelen. Het bieden van ontwikkelmogelijkheden heeft een positieve uitwerking op het optimaal inzetten van dit potentieel en zorgt voor binding van medewerkers aan de organisatie. Ook heeft dit een positieve uitstraling naar andere medewerkers en ook naar mogelijke toekomstige medewerkers.

Het platform dat werd ontwikkeld moest een herkenbare en bruikbare context bieden voor de geselecteerde kandidaten. Uit onderzoek blijkt dat deze herkenbaarheid (face validity: hoe bootsen we een situatie zo waarheidsgetrouw mogelijk na) een belangrijke factor is bij assessmentoefeningen en het maakt de acceptatie van resultaten makkelijker. Hierbij was de input van de huidige vestigingsdirecteuren van belang.

Praktijksimulatie
Beschikken onze mensen over voldoende potentieel en hoe kunnen we daarover bruikbare informatie verzamelen? Deze vragen stonden tijdens het Development Center centraal.  
Door een praktijkgerichte context en het inzetten van capaciteitentesten en praktijkgerichte rollenspelen werd zicht verkregen op de intellectuele capaciteiten, de persoonlijkheid en motivatie van de kandidaten.
Een van de onderdelen van het Development Center was een integrale simulatie, waarin de kandidaten in de huid moesten kruipen van een vestigingsdirecteur. Alle betrokken vestigingsdirecteuren en de directie van Media Markt-Saturn Nederland zijn getraind in het acteren als rolspeler in de simulatie en in het op een goede manier beoordelen van het gedrag van de kandidaten. De ontwikkeling, het verloop en de uitkomst van het Development Center was een groot succes vanwege de duidelijke coproductie van HR, de directie en vestigingsmanagement van Media Markt-Saturn en de consultants en psychologen van Kenhardt.

Het resultaat
De kwalitatief hoogwaardige informatie met betrekking tot het aanwezige potentieel, de levensechte simulatie en het feit dat er vanuit de organisatie op die manier in hen wordt geïnvesteerd, waarderen de kandidaten zeer. De uitkomst van het Development Center is vastgelegd in een rapport. Dit dient als startpunt voor de individuele ontwikkelplannen. De vestigingsdirecteuren kunnen vanuit hun betrokkenheid zien en beoordelen hoe de organisatie omgaat met talentvolle medewerkers met potentieel. Ook hebben zij veel geleerd van de Development Center-dag, doordat zij ook weer eens getraind zijn in het geven van feedback.


Na afloop heeft Kenhardt het Development Center geëvalueerd met de vestigingsdirecteuren, directie en HR van Media Markt-Saturn. Na verdere optimalisering is vanwege het succesvolle verloop van het eerste Development Center, de volgende inmiddels gepland.

Opdrachtgevers