Capgemini business game ArCCChitects

‘Optimaal rendement uit development assessments; van competentiegerichte training naar offline serious gaming’

Jaap Steffan (HR-Manager Capgemini): “Volgend op een ontwikkelassessment was ik op zoek naar een intensieve leiderschapstraining. Geen rollenspelen en geen vaardigheidstraining, maar een korte, high impact training die de werkelijke werksituatie zo dicht mogelijk benaderde. Het concept van Kenhardt van ‘ArCCChitects’ voldeed ruimschoots aan onze behoefte. Een korte, tweedaagse, zeer intensieve leiderschapstraining met een hoge mate van gelijkenis met de dagelijkse werkomstandigheden van de deelnemers, waaraan geen ontsnappen mogelijk is, iedereen zijn standaard gedragsrepertoire toont en de mogelijkheid krijgt om daarmee verder te experimenteren en andere opties uit te proberen en zichzelf zo te verbeteren. Een uiterst effectieve training waar ik met groot plezier en voldoening op terugkijk.”Hoe zorg je ervoor dat de huidige populatie people managers van Capgemini zich snel professioneel ontwikkelt? Start met het in kaart brengen van hun persoonlijke ontwikkelpunten door het inzetten van goede diagnostiek en analyseer gezamenlijke ontwikkelpunten uit het huidige gedrag en ervaringen. Combineer dit met de speerpunten voor people leiderschap binnen Capgemini en koppel het aan de core values ‘transparancy’, ‘accountability’ en ‘trust’.

Deze ingrediënten vormden samen de basis voor de serious offline game ‘ArCCChitects’: een tweedaagse, speciaal voor Capgemini ontwikkelde business game, gericht op de professionele gedragsontwikkeling van people managers. De levensechte context droeg bij aan het leereffect, want deelnemers verplaatsten zich vanaf de start van de simulatie met gemak in hun rol waar ze met realistische, herkenbare en relevante situaties te maken kregen.

De intensieve begeleiding door Kenhardt zorgde ervoor dat deze interventie verder ging dan feedback op alleen vaardigheidsniveau. In feedbackrooms waar letterlijk even uit de game werd gestapt, werd namelijk ook de verdieping in feedback gezocht en gesproken over persoonlijkheid en drijfveren in relatie tot de people management rol van de deelnemers.

Ervaringen deelnemers: “Teamproces verliep heel goed, waardoor iedereen zijn/haar talent heeft kunnen laten zien/benutten.”

“Ontwikkelpunten werden goed uitvergroot, waardoor je daarmee in een veilige omgeving hebt kunnen oefenen.”

Lees hier meer over de onderliggende leerconcepten en de link tussen assessment en serious gaming!

Opdrachtgevers