ZKM coaching met outplacementbegeleiding

Doelgroep
Medewerkers die een grondige analyse willen, alvorens een keuze te maken. Omdat ze vastlopen in hun huidige loopbaan, of fundamentele keuzes willen maken in hun loopbaan.

Werkwijze
Bij ZKM (ZelfKonfrontatieMethode) wordt op basis van een goed theoretisch kader gezocht naar waardevolle momenten in een levensverhaal. Hierdoor krijgt men zicht op belangrijke drijfveren en thema’s over de tijd en situaties heen, maar ook op blokkades of belemmerende overtuigingen. Deze laatste worden ingewisseld voor energiegevende of positieve overtuigingen. Met deze basis wordt men vervolgens ondersteund om een volgende loopbaanstap te zetten.

Mogelijke onderwerpen
Onze ondersteuning is zeer persoonlijk en gaat uit van uw wensen. Gedurende het outplacementtraject zijn o.a. de volgende onderwerpen mogelijk:

  • Het op maat maken van het cv
  • Social media
  • Netwerken
  • Schrijven van een motivatiebrief
  • Optimaal invloed uitoefenen tijdens het selectieproces
  • Presenteren tijdens het interview
  • Het voorbereiden op een gestructureerd selectie-interview
  • Voorbereiding op een assessment, inclusief oefentesten
  • Onderhandelingsvaardigheden

 

Om te weten wat Kenhardt voor u persoonlijk kan betekenen, kunt u contact met ons opnemen via (073) 692 39 39.

Opdrachtgevers