Wat is de duur van een outplacementtraject?

  • Doorlooptijd van 60 werkdagen tot maximaal 6 maanden.
  • Binnen 5 dagen na aanmelding vindt de intake plaats.
  • Na de intake vindt het assessment c.q. de diagnostiek plaats.
  • Daarna 5 coachingsbijeenkomsten van ieder 2 à 3 uur.
  • Kenhardt zorgt voor een snelle start en tempo tijdens het traject.


Opdrachtgevers