Outplacement

Als uw organisatie een vertrekkende medewerker een nieuwe toekomst kan bieden, helpt dat bij het verwerken van het ontslag. Outplacement van Kenhardt richt zich op het begeleiden van medewerkers, op zoek naar een volgende stap in hun carrière. Dit traject biedt de deelnemer inzicht in de eigen mogelijkheden, versterkt de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden en ondersteunt in het verwerven van een nieuwe rol. Doel is op basis van een heldere analyse en met een actiegericht vervolgtraject, vaardigheden en tools aan te reiken waarmee de deelnemer nieuwe stappen zet in zijn of haar loopbaan. Na beëindiging van het traject werkt de deelnemer zelfstandig, gemotiveerd en effectief aan de eigen toekomst. Bij outplacement van Kenhardt gaat de stelregel op dat ‘in het verleden behaalde resultaten, garanties bieden voor de toekomst’. Het merendeel van de uit dienst geplaatste medewerkers vond binnen 3 maanden weer een andere baan naar tevredenheid!

Lees verder

Opdrachtgevers