Advies

U bent wellicht genoodzaakt uw organisatie te optimaliseren. Ofwel: de kosten drastisch te verlagen en medewerkers te ontslaan. Dat betekent veel, heel veel. Wie wel en wie niet? Welke rol geeft u OR en vakbonden? Wat zijn de juridische, sociale en financiële regelingen (sociaal plan)? Hoe vertelt u het uw medewerkers en wanneer? Hoe vangt u de ontslagen medewerkers op? Hoe en wat communiceert u naar de blijvende collega’s? Welke begeleiding kunt u medewerkers na het ontslag bieden? Hoe pakt u dit alles aan, zeker wanneer het om meerdere – tientallen of honderden – mensen gaat?

Een dergelijke ingrijpende verandering moet, met het oog op uw bedrijfseconomische en sociale verantwoordelijkheid én uw reputatie als organisatie, zeer zorgvuldig worden voorbereid en uitgevoerd. Immers, de ingreep wordt met een duidelijk toekomstperspectief gedaan. Er zijn veel situaties bekend waarin de uitvoering geen schoonheidsprijs verdient. Gelukkig hebben we als Kenhardt ook veel goede voorbeelden. Belangrijk is dat van meet af aan duidelijk is wat de uitgangspunten, voorwaarden en de doelstellingen van de operaties zijn, vertaald naar een gedetailleerd plan of draaiboek.

Kenhardt wil dit samen met u bedenken, organiseren en uitvoeren.

Opdrachtgevers