Ontslag

Medewerkers worden aangenomen om organisaties succesvoller te maken. Maar bij aanname weten partijen overigens ook dat er eens afscheid moet worden genomen.

Ontslag van een medewerker of ontslag door een medeweker die zelf ontslag neemt, is voor alle betrokkenen, maar zeker voor de persoon in kwestie, ingrijpend. De manier waarop het ontslag door organisaties wordt georganiseerd en uitgevoerd, heeft grote invloed op de reputatie van die organisaties en op de betrokkenheid van medewerkers. HR-managers zoeken naar wegen om zorgvuldig om te gaan met medewerkers die de organisatie moeten verlaten en willen helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan. Ook het lijnmanagement ziet de noodzaak hiervan in. Wij richten samen met u het volledige ‘ontslagproces’ in, trainen HR en leidinggevenden in het voeren van gesprekken én begeleiden uw medewerkers door middel van outplacement, inclusief assessment, in de zoektocht naar een nieuwe baan. Ook dat is Kenhardt!

Opdrachtgevers