White papers

Issues relating to the use of online assessment in the USA
White Paper for European multinationals on implementing online assessment for employee selection in their USA based company/operation. Lees verder


White Paper online testing @home (NL)

Een onmiskenbare trend in het gebruik van assessment is dat zowel volledig online alsook de combinatie offline/online toeneemt. Dit leidt tot lagere recruitmentkosten voor werkgevers maar blijkt ook twee nieuwe uitdagingen op te leveren: 

  • hoe optimale testomstandigheden te creëren
  • hoe fraude tegen te gaan

Lees verder


White Paper online testing @home (EN)
There has been an unmistakable rise in the use of assessments - both fully online and in online/offline combinations. Whilst this means lower recruitment costs for employers, it also creates challenges, for example:

  • how do we create optimal test administration conditions?
  • how can we prevent fraud?

Lees verder


Valuing Diversity through Fair Testing
Onze partner cut-e schreef een white paper over het belang van eerlijk testen. Meer lezen over de voordelen van 'eerlijk testen' en de invloed daarvan op recruiting? Lees verder

Opdrachtgevers