HRorganizer.com


HRorganizer.com is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen Cito, het management van Kenhardt en initiatiefnemer Maarten Hack. De samenwerking brengt meer dan een eeuw ervaring in HR, competentiemeting en ondernemen bij elkaar. HRorganizer.com is een online expertsysteem dat human resource processen volledig ondersteunt; het verbindt te behalen resultaten met benodigde competenties, op individueel en op organisatieniveau.

Vanaf de start is Kenhardt betrokken geweest bij het ontwikkelen van het assessmentdeel (in brede zin) van HRorganizer.com. Samen met testontwikkelaar cut-e werkt het eigen team van ontwikkelaars voortdurend aan de verdere ontwikkeling van HRorganizer.com. Kenhardt maakt gebruik van het testinstrumentarium van HRorganizer.com. 

Ook is HRorganizer.com voornemens om op het terrein van leiderschapsassessments internationaal vernieuwende tooling te ontwikkelen en heeft HRorganizer.com met Kenhardt een contract afgesloten om als expert in leiderschapsassessments hen daarbij te helpen.

Lees verder

Opdrachtgevers