Online evaluatie assessmentNa afronding van elk assessment ontvangt de deelnemer een uitnodiging tot het invullen van een online evaluatie. De thema’s die hierin aan de orde komen zijn rechtstreeks afgeleid van de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de International Test Commission (ITC) en de nog in ontwikkeling zijnde ISO-norm voor assessments. De resultaten van de evaluatie worden door een extern bureau verwerkt en op regelmatige basis aan Kenhardt gerapporteerd. Scores en opmerkingen worden door ons gebruikt om kwaliteit te borgen en onze dienstverlening te verbeteren. Het resultaat: rapportages waarin de scores van onze dienstverlening significant omhoog gaan. Kortom, de evaluatie van onze assessments door deelnemers is voor ons een buitengewoon waardevol instrument. Voor opdrachtgevers die de rapportages willen inzien, maken we graag een afspraak: 073 – 692 39 39 of info@kenhardt.nl.

Opdrachtgevers