OVAL


Kenhardt opereert bij Outplacement overeenkomstig de gedragscode van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL). Deze code vindt u op http://www.oval.nl/. Conform deze code zal Kenhardt ondermeer strikte vertrouwelijkheid betrachten in al haar communicatie met zowel werknemers als werkgevers.

Lees verder

Opdrachtgevers