NVO2


Kenhardt hanteert de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Voor Opleidingsadviseurs (NVO2). U vindt deze code op nvo2.nl. De code is volledig bindend voor alle leden van de vereniging. Om deze beroepscode te handhaven, kent NVO2 een Raad van Toezicht en een College van Beroep. Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht over het niet naleven van de beroepscode.

Lees verder

Opdrachtgevers