NIP

Kenhardt hanteert bij Assessment & Psychologisch Onderzoek de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze code vindt u op psynip.nl. De code schrijft onder meer voor dat de kandidaat het recht heeft kennis te nemen van de rapportage vóórdat deze naar de opdrachtgever wordt verzonden. Pas als de kandidaat daarvoor toestemming geeft, wordt de rapportage naar zowel de opdrachtgever als de kandidaat verzonden.

Lees verder

Opdrachtgevers