ZKM Coaching

Soms vraagt een blokkade in het functioneren een andere aanpak. Hierin kunnen wij voorzien door middel van ZKM coaching. De ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) is gebaseerd op de waarderingstheorie, die inzicht geeft in de werking van belangrijke drijfveren van mensen. ZKM coaching is ontwikkeld om een persoon op een systematische wijze zijn levensverhaal te laten vertellen. Hij krijgt met het in kaart brengen van waardevolle ‘fragmenten’ in zijn levensverhaal, zicht op wat hem drijft en zicht op voor hem relevante thema’s over tijd en over situaties heen. Op basis daarvan kan hij sturing geven aan persoonlijke of werkgerelateerde doelen. Verdiept zelfinzicht leidt tot zelfsturing: men ervaart een expliciete verantwoordelijkheid om zaken op te pakken.

Een ZKM-traject bestaat uit 2 fasen:

Fase 1: analyse en diagnose (2 bijeenkomsten van 3,5 uur)                                       

Fase 2: coaching en advies (3 bijeenkomsten van 2 uur)

Opdrachtgevers