Training

Een goed systeem met heldere en relevante uitgangspunten vormt de basis voor competentie- en performance management. Maar, het succes wordt uiteindelijk bepaald door de mensen die ermee werken. We vinden het belangrijk dat gebruikers fundamentele kennis hebben over beoordelen, de gesprekscyclus en competentie- en performance management. Dit zijn belangrijk onderwerpen in onze trainingen en workshops. Wij zorgen er daarbij voor dat onze trainingen aansluiten bij uw uitgangspunten, systeem, begrippenkader en terminologie. Ook gebruiken we zoveel mogelijk voorbeelden die voor deelnemers relevant zijn. Daardoor vindt er makkelijk een transfer naar de praktijk plaats. De meeste aandacht in de trainingen wordt besteed aan de praktische kant van het voeren van diverse gesprekken. Achteraf horen wij vaak van deelnemers: “Trainingen van Kenhardt zijn niet alleen inhoudelijk sterk, maar ook praktisch en herkenbaar door het gebruik van eigen praktijkvoorbeelden”.

 

Onderwerpen die meestal aan bod komen zijn:

 

Heldere afspraken maken

Onenigheid tijdens beoordelingsgesprekken komt vaak voort uit het feit dat leidinggevenden vooraf niet helder hebben gemaakt wat ze van hun medewerker verwachten. Beelden lopen hierdoor uiteen en zo ontstaat verschil van inzicht over het functioneren van de medewerker.

Deelnemers leren:

·         Doelstellingen te formuleren

·         SMART-principe te hanteren

·         Ontwikkelafspraken te maken

·         Medewerkers actief te laten participeren

·         Medewerkers te motiveren

Voortgang in ontwikkeling bewaken

Er wordt niet altijd het maximale uit medewerkers gehaald. Soms worden ze niet uitgedaagd door hun leidinggevenden of worden ze niet geconfronteerd met hun huidig functioneren.

Deelnemers leren:

·         Constructief feedback te geven

·         Te confronteren op gedragsniveau

·         Open vragen te stellen

·         Door te vragen en samen te vatten

·         Vervolgafspraken te formuleren

Durven beoordelen

Goed beoordelen blijkt lastig. Vaak zien we dat medewerkers te positief worden beoordeeld. Beoordelingsfouten zoals niet durven confronteren, groepssolidariteit, het mee laten wegen van eerdere beoordelingen, etc. dragen daartoe bij. Hierdoor worden medewerkers onvoldoende uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen en is er geen of onvoldoende dossier bij slecht functionerende medewerkers.

Deelnemers leren:

·         Evidence based beoordelen

·         Om te gaan met kritiek en weerstand

·         Emoties te hanteren

·         De beoordeling toe te lichten

·         Juiste vragen te stellen

·         Geaccepteerde beoordeling te realiseren

Opdrachtgevers