Verpleegkundig specialist

Verpleegkundigen, die de titel verpleegkundig specialist willen voeren, moeten zich inschrijven in het specialistenregister. In het register wordt vastgelegd in welk specialisme de betrokkene zich heeft bekwaamd: preventieve zorg, acute zorg, intensieve zorg, chronische zorg of de geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie kunt u vinden op www.verpleegkundigspecialismen.nl/Registratie.aspx

Verpleegkundigen die niet de opleiding tot verpleegkundig specialist achter de rug hebben, maar in 2008 of daarvoor de opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) hebben gevolgd, kunnen in een assessment aantonen dat zij beschikken over de vereiste competenties en komen daarmee in aanmerking voor inschrijving in het verpleegkundig specialistenregister.

Lees verder

Opdrachtgevers