Instructie portfolio

Voor het assessment dient u een portfolio aan te leveren. Het portfolio wordt afzonderlijk beoordeeld door twee assessoren. Nadien zullen de beoordelingen worden samengevoegd. Het rapport van de beoordeling ontvangt u binnen 15 werkdagen. Mocht het portfolio daar aanleiding toe geven, dan wordt u uitgenodigd voor een interview waarin door de assessoren toelichting gevraagd zal worden. Voor de instructie voor het samenstellen van het portfolio kunt u dit document opvragen. Bij voldoende beoordeling kunt u bij de opleidingscoördinator van de opleiding, waar u de MANP-opleiding hebt gevolgd, een verklaring laten tekenen waarmee u naar de Registratiecommissie kunt voor registratie.

Lees verder

Opdrachtgevers