V&VN

190 assessments voor Verpleegkundig Specialisten

Verpleegkundigen, die de titel Verpleegkundig Specialist willen voeren en daardoor bevoegd zijn om handelingen te verrichten, moeten zich inschrijven in het specialistenregister, ook wel BIG-register genoemd. In het register wordt vastgelegd in welk specialisme de betrokkene zich heeft bekwaamd. Meer informatie kunt u vinden op: http://www.verpleegkundigspecialismen.nl/.

Verpleegkundigen die niet de opleiding tot Verpleegkundig Specialist achter de rug hebben, maar voor 2009 de opleiding Master Advanced Nursing Practice (MANP) hebben gevolgd, konden in een assessment, uitgevoerd door Kenhardt, aantonen dat zij beschikken over de vereiste competenties en kwamen daarmee in aanmerking voor inschrijving in het BIG-register.

Dit vakinhoudelijk assessment, ontwikkeld door V&VN in samenwerking met o.a. assessment-specialist drs. Wouter Schoonman, is vanaf september 2010 tot oktober 2012 door Kenhardt uitgevoerd.

De basis voor het assessment was een door de kandidaat aangeleverd portfolio dat opgesteld werd naar aanleiding van inhoudelijke richtlijnen. De beoordeling vond plaats door twee vakinhoudelijke assessoren, afzonderlijk van elkaar, op basis van een competentieprofiel waaraan Verpleegkundig Specialisten moesten voldoen. Nadien werden de twee beoordelingen samengevoegd tot een rapportage, eventueel aangevuld met de resultaten uit een interview met de assessoren. Na een voldoende beoordeling zijn de kandidaten opgenomen in het BIG-register als Verpleegkundig Specialist.

Resultaat

In een periode van 2 jaar zijn totaal zo’n 190 kandidaten beoordeeld door een team van zeer ervaren vakinhoudelijke assessoren. Kandidaten hebben zich zeer lovend uitgelaten over de uitvoering van dit assessment en als Kenhardt zijn wij trots dat we dit vakinhoudelijke assessment voor de gezondheidszorg succesvol hebben uitgevoerd!

Opdrachtgevers