Performance Management Strukton Worksphere

 

Kenhardt werd gevraagd om de implementatie van performance management bij Strukton Worksphere te verzorgen.

Aanleiding

De oude beoordelingssystematiek sloot onvoldoende aan bij de bestaande strategie van Strukton Worksphere. Daarom werd er gekozen voor een nieuwe systematiek, waarbij de behoefte ontstond om managers bewust te maken van de noodzaak om op een kwalitatief meer hoogwaardige manier te beoordelen. In het oude systeem werd beoordelen namelijk soms gezien als een ‘formaliteit’.

Onze aanpak

Onze visie is dat het verzorgen van een training waarin alleen op gespreks- en beoordelingsvaardigheden wordt getraind niet voldoende is. Wij zijn daarom gestart met een module waarin de theoretische achtergrond en uitgangspunten van performance management centraal stonden. Een van de belangrijkste zaken die wij daarin belichtten, was dat het nemen van belangrijke beslissingen over mensen een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige beoordeling verdient. Dit heeft ervoor gezorgd dat managers het belang, de dilemma’s, mogelijkheden en onmogelijkheden van beoordelen in zijn algemeenheid veel beter konden overzien. De tweede module was vanzelfsprekend gericht op het ‘intrainen’ van vaardigheden om de verschillende gesprekken in de beoordelingscyclus te kunnen voeren. Door deze training praktisch toepasbaar te maken, onder meer door toepassing van Strukton-eigen casuïstiek, hebben wij de transfer naar de praktijk zo goed mogelijk gewaarborgd.

Inmiddels hebben alle leden van de diverse managementteams door heel Nederland het programma succesvol doorlopen. Op dit moment trainen wij jaarlijks de Strukton-werknemers die nieuw in een managementrol komen.

Lees verder

Opdrachtgevers