Gemeente Geldrop-Mierlo

Het geheim van een effectieve beoordelingscyclus.

Van een drietal volstrekt verschillende organisaties kreeg Kenhardt het verzoek om de gesprekscyclus c.q. het performance management in te richten.

 

 

Na de beoordeling van de afzonderlijke wensen en uitgangspunten bleek er veel overlap in de achtergrond en vraagstelling. In alle gevallen was er sprake van een verouderde gesprekscyclus die weinig leefde en niet ondersteund werd door ICT.

Als ondersteunend ICT-systeem werd gekozen voor de moderne webbased tool van HRorganizer.com die alle functionaliteit in zich heeft en mogelijkheden bood voor de specifieke wensen van de drie klanten.


Als uitgangspunt werd gekozen voor de vier deelprocessen, die gezamenlijk een cyclus vormen: doelen vaststellen, de bijbehorende ontwikkelpunten in kaart brengen, de voortgang bewaken en tot een beoordeling komen. Op basis van functieprofielen is per rol vastgelegd wat de taken zijn, welke competenties noodzakelijk zijn en wat het resultaat moet zijn. Hierdoor ontstaat een helder en overzichtelijk aantal onderwerpen die in de gesprekken aan de orde kunnen komen.

Bij de implementatie is in alle organisaties intensief samengewerkt met HR en het lijnmanagement. Ook is er veel aandacht besteed aan de interne communicatie en zijn alle managers getraind in de nieuwe systematiek.

Kenhardt ziet in de praktijk dat het gebruik van HRorganizer een enorme professionalisering van HR-management kan betekenen. Beoordelingen krijgen structuur en samenhang, gesprekken krijgen een basis én follow-up. Natuurlijk geldt hierbij dat een goede tool geen persoonlijke expertise vervangt. Juist de deskundige manager zal echter de ondersteuning door HRorganizer bijzonder waarderen. Zie ook onze demo over competentie- en performance management.

Opdrachtgevers