Boardroom review

Aanleiding

Het functioneren van boardrooms als hoogste besturend orgaan is bepalend voor het succes van organisaties. Naast de samenstelling en de persoonlijke kwaliteiten van de individuele boardroom leden is de organisatie en de wijze van samenwerken cruciaal. Vaak is er veel aandacht voor inhoudelijke topics en minder voor de wijze van samenwerken. Dat laatste heeft veel invloed op het resultaat van de board. Vaak wordt al bij de benoeming van een nieuwe board afgesproken om na verloop van tijd een Boardroom Review te plannen. Maar ook wordt de vraag door de voorzitter en de leden gesteld  ‘functioneren wij wel op het juiste niveau en hoe kunnen we ons functioneren verbeteren?’.

Oplossing

Interviews
Met alle individuele Boardroom leden wordt door een senior consultant van Kenhardt een vertrouwelijk interview gehouden van 1,5 a 2 uur. Daarnaast kunnen in de interviews belangrijke functionarissen mee worden genomen. Hierbij valt te denken aan voorzitter van de RVC/RVT maar ook aan de boardroom secretaresses. Individuele beelden en opvattingen over het functioneren worden besproken en geanalyseerd. Tevens worden afspraken gemaakt hoe om te gaan met de informatie en wordt het ambitieniveau aan de orde gesteld.

Boardroom Meeting
In een meeting van een dag wordt onder leiding van de senior consultant het functioneren van de Board in een open en directe sfeer besproken.  Een gezamenlijke analyse wordt gemaakt van de sterke en de minder sterke punten van het team, teamrollen aan de orde gesteld en onderzocht wat het voltallige team moet doen ter verbetering van hun functioneren alsook de individuele verbeteringen.

Resultaat

Het gevolg van het hele proces is dat de communicatie, openheid en het vertrouwen in elkaar groeit, dat onbesproken zaken die belangrijk zijn voor het functioneren van de board aan de orde zijn gesteld en dat er concrete afspraken worden gemaakt die praktisch uitvoerbaar zijn en die gelijk tot succes leiden. Een veel gehoorde uitspraak na afloop van het traject is: ‘dit hadden we veel eerder moeten doen’


Opdrachtgevers