Beoordelen

Het beoordelen van medewerkers door het management gebeurt in elke organisatie. Op basis van deze beoordelingen worden niet alleen belangrijke beslissingen voor de organisatie, maar ook voor de medewerker(s) genomen.

Het is dus belangrijk dat de beoordelingen gefundeerd en met de juiste parameters uitgevoerd wordt. In de praktijk blijkt echter dat de kwaliteit van de beoordelingen beter kan en moet. Kenhardt speelt daarbij een belangrijke rol. Wij adviseren u over het implementeren van performance management binnen uw organisatie en trainen uw leidinggevenden in het voeren van gesprekken in de jaarlijkse HR-gesprekscyclus. Het resultaat van deze inspanning: meer human profit!

Opdrachtgevers